Kryzysy – jak działają i co je powoduje

Jak wykorzystać wiedzę o pieniądzach z ostatnich 2500 lat, aby zbudować swoje bogactwo? Tego dowiesz się z tej prezentacji polskiego rentiera. Lekcja ta powtarza się co jakiś czas i powoduje masowy transfer bogactwa od jednej części społeczeństwa do drugiej.

Zobacz też od razu drugą prezentację: Jak zbudować bogactwo w 5 krokach.