Co sprawia, że biznes odnosi sukcesy?

Co sprawia, że biznes odnosi sukcesy?

Proste pytanie brzmi: Co odróżnia biznes z kwadrantu B od biznesu z kwadrantu S? Moja odpowiedź: Zespół. Większość biznesów z kwadrantu S to jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna czy cywilna. Mogą stanowić zespół, ale nie w rozumieniu zespołu należącego do biznesów z kwadrantu B. Najbardziej stabilnym ze wszystkich modeli biznesu jest ten z kwadrantu B.

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby poznać model biznesu, dzięki któremu zbudujesz stabilną i dochodową firmę!