Kontekst jest najważniejszy

Kontekst jest najważniejszy

Kiedy ludzie z klasy średniej słyszą, że istnieje dobry i zły dług, ich kontekst się zamyka. Znają jedynie zły dług, który sprawia, że biednieją. Gdy chodzi o inwestycje, ludzie z klasy średniej zwykle mają pewien kontekst, czyli system przekonań, który sprowadza się do stwierdzenia, że inwestowanie jest ryzykowne. Wielu biednych ludzi pozostaje biednymi, ponieważ ich kontekst jest biedny.

 
Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dowiedzieć się, dlaczego to kontekst jest najważniejszy, a nie treść!