Sztuka popełniania błędów

Sztuka popełniania błędów

Mój ojciec należał do grona nauczycieli akademickich, świata, w którym popełnianie błędów jest postrzegane jako złe i w którym się ich unika. W świecie edukacji, im więcej błędów ktoś popełnia, tym ma się go za mniej inteligentnego. Podobnie jest w świecie korporacji. Większość ludzi próbuje za wszelką cenę unikać błędów.

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dostrzec ukrytą magię w popełnianiu błędów!