Trzy typy inwestorów

Trzy typy inwestorów

Łatwo jest nazywać siebie inwestorem. W różnych miejscach na świecie spotykam ludzi, którzy twierdzą, że inwestują, że są inwestorami, ale to niewiele mi mówi. Zazwyczaj więc zadaję kilka pytań, aby dowiedzieć się jakiego typu inwestorem jest napotkana osoba. Robię tak, ponieważ jedni to prawdziwi inwestorzy, zaś inni to tylko pozoranci.

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dowiedzieć się, jakim typem inwestora jesteś!