Twój plan jest ważniejszy niż Twoja inwestycja

Twój plan jest ważniejszy niż Twoja inwestycja

Jedną z najważniejszych lekcji, jakie otrzymałem od Bogatego Ojca, było: Inwestowanie jest planem, a nie produktem czy procedurą oraz Inwestowanie to bardzo osobisty plan. Uważał zatem, że wszystkie porady inwestycyjne wymagają również porady osobistej. Czy masz swój plan? Jakich mechanizmów inwestycyjnych będziesz potrzebował, aby go zrealizować?

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dowiedzieć się, czego będziesz potrzebował do zrealizowania swojego finansowego planu!