Zadłużenie i zaufanie

Zadłużenie i zaufanie

Bogaty ojciec wyjaśnił mi kiedyś, że nasz środek płatniczy nie odzwierciedla konkretnej wartości, a jest jedynie instrumentem odzwierciedlającym zadłużenie. Kiedyś każdy dolar był oparty na parytecie złota i srebra. Dzisiaj każdy dolar jest rodzajem skryptu dłużnego, którego spłatę gwarantują podatnicy kraju, który wyemitował ten skrypt dłużny. Ci, co trzymają się tradycyjnej porady inwestycyjnej to przegrani. Wygrani to ci, którzy rozumieją zasady działania zadłużenia.

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dowiedzieć się, jak i Ty możesz znaleźć się wśród wygranych, bo wciąż jeszcze jest na to czas!