Zrywanie z nałogiem

Zrywanie z nałogiem

Bogaty ojciec pieniądze nazywał narkotykiem, ponieważ miał okazję obserwować ludzi, którzy byli szczęśliwi, gdy mieli pieniądze, a gdy ich nie mieli, tracili humor i byli niezadowoleni. Podobnie jak narkomani używający heroiny, którzy byli na haju po zażyciu narkotyku, a stawali się zmienni i niepohamowani, gdy im go brakowało.

Przeczytaj artykuł Roberta Kiyosaki, aby dowiedzieć się, co jest kluczem do zerwania z dotychczasowymi nawykami i dokonania zmian w swoim życiu!