Co sprawia, że możemy nazwać inwestora doświadczonym?

Co sprawia, że możemy nazwać inwestora doświadczonym?

Pięć pierwszych dziedzin kontrolowanych przez inwestora celem osiągnięcia maksymalnego sukcesu

Bogaty ojciec tak określał inwestora doświadczonego: Inwestor doświadczony to taki, który rozumie każdą z dziesięciu dziedzin nadzorowanych przez niego. Te dziesięć dziedzin to był klucz do zarabiania na rynkach wielkich pieniędzy.

Postanowiłem opisać pierwszych pięć dziedzin kontrolowanych przez inwestora, o których dowiedziałem się od Bogatego ojca.

1. Kontrolowanie samego siebie

Najważniejszą dziedziną do nadzorowania jest umiejętność kontrolowania samego siebie – powiedział Bogaty ojciec.

Większość z nas nauczono w szkole, jak zostać pracownikiem etatowym. Zawsze była tylko jedna poprawna odpowiedź, a popełnianie błędów było czymś okropnym. Nie nauczono nas finansowego alfabetu. Po ukończeniu szkoły potrzeba mnóstwa pracy i czasu, aby zmienić swoje myślenie i poznać ten alfabet.

Inwestor doświadczony wie, że istnieje wiele różnych poprawnych odpowiedzi, że najlepsza nauka bierze się z popełniania błędów i że finansowy alfabet jest niezbędny, aby odnieść sukces. Inwestor doświadczony zna swoje zestawienie finansowe i rozumie, w jaki sposób każda finansowa decyzja, którą podejmuje, ostatecznie na nie wpływa.

2. Nadzorowanie stosunku: przychody/koszty i aktywa/pasywa

Tę dziedzinę opanowuje się poprzez znajomość finansowego alfabetu. Bogaty ojciec nauczył mnie trzech wzorców przepływu pieniężnego: charakterystycznego dla osób biednych, pochodzących z klasy średniej i bogatych. Już w młodym wieku zdecydowałem, że chcę posiadać wzorzec przepływu pieniężnego osoby bogatej.

Biedni wydają każdy grosz, który zarabiają, nie posiadają żadnych aktywów i żadnych długów.

Osoby należące do klasy średniej akumulują coraz większe zadłużenie, w miarę jak odnoszą coraz większe sukcesy. Podwyżka pensji umożliwia im wzięcie większej pożyczki bankowej w celu zakupu takich rzeczy, jak większe samochody, domy letniskowe, jachty i autobusy campingowe. Ich przychód z pensji jest wydawany na bieżące wydatki, a następnie na spłatę osobistego zadłużenia. Gdy rośnie ich przychód, rośnie również ich zadłużenie. Nazywamy to wyścigiem szczurów.

Na bogatych pracują ich aktywa. Zdobyli kontrolę nad swoimi kosztami i koncentrują się na nabywaniu lub budowaniu aktywów. Ich biznesy opłacają większość ich kosztów, a oni sami posiadają bardzo mało osobistych zobowiązań, o ile w ogóle jakieś posiadają.

Inwestorzy doświadczeni kupują aktywa, które wkładają pieniądze do ich kieszeni. To jest właśnie takie proste.

3. Nadzorowanie zarządzania inwestowaniem

Tę dziedzinę nadzoruje inwestor wewnętrzny, który posiada wystarczający udział w inwestycji, aby posiadać kontrolę nad decyzjami związanymi z zarządzaniem. Może tak być w przypadku pojedynczego właściciela lub tam, gdzie inwestor posiada wystarczający udział, aby uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji.

Niezbędne jest posiadanie przez tego inwestora umiejętności opanowanych w trakcie budowania dobrze prosperującego biznesu przy wykorzystaniu Trójkąta B-I.

Gdy inwestor posiądzie już te umiejętności, będzie w stanie lepiej analizować skuteczność zarządzania innymi potencjalnymi inwestycjami. Jeżeli zarządzanie okazuje się kompetentne i skuteczne, inwestor umieszcza swoje fundusze z większą dozą zaufania.

4. Nadzorowanie podatków

Inwestor doświadczony poznał przepisy podatkowe dzięki formalnym studiom lub zadając pytania i słuchając odpowiedzi dobrych doradców. Prawa strona Kwadrantu CASHFLOW udostępnia określone korzyści podatkowe, z których mądrze korzysta inwestor doświadczony, minimalizując swoje podatki, a także odraczając je tam, gdzie jest to możliwe.

W Stanach Zjednoczonych osoby po prawej stronie Kwadrantu CASHFLOW cieszą się wieloma przywilejami podatkowymi, niedostępnymi dla osób po lewej stronie.

Duża część przychodu inwestora doświadczonego jest formą przychodu pasywnego oraz przychodem z portfela inwestycyjnego. Dzięki temu nie musi on płacić składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Może odroczyć płacenie podatków nawet w nieskończoność. Może pokryć koszty z pieniędzy przed opodatkowaniem i być opodatkowanym tylko z pozostałej kwoty przychodu.

Te i inne korzyści dają inwestorowi doświadczonemu dużą przewagę nad tymi, którzy należą do kwadrantów E i S.

5. Nadzorowanie kupowania i sprzedawania

Inwestor doświadczony wie, jak zarabiać pieniądze zarówno gdy rynek rośnie, jak i wtedy, gdy spada.

Budując biznes, inwestor doświadczony wykazuje dużo cierpliwości. Często nazywam tę cierpliwość opóźnioną gratyfikacją. Inwestor doświadczony rozumie, że prawdziwa nagroda finansowa następuje po tym, jak inwestycja lub biznes staje się dochodowy i może zostać sprzedany lub wprowadzony na giełdę.

Jeśli chcesz zostać inwestorem, przeczytaj fragment Inwestycyjnego poradnika bogatego ojca, by zdecydować, czy inwestowanie jest tym, co chcesz robić profesjonalnie.