Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces w biznesie?

Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces w biznesie?

Dla mnie przywództwo jest jednym z najważniejszych aspektów w procesie tworzenia udanego biznesu. Bez dobrego przywództwa, biznes zmierza donikąd. Brak dobrego przywództwa to główna przyczyna stagnacji, a nawet upadku biznesów.

Sztuka bycia przywódcą polega na połączeniu ról: wizjonera, motywatora i pit bulla.

Jako wizjoner – przywódca musi być skupiony na misji firmy. Jako motywator – musi inspirować zespół w działaniu zmierzającym do wypełnienia misji i podążania drogą usłaną sukcesami. Jako pit bull – przywódca musi mieć umiejętność podejmowania trudnych decyzji pomagających zespołowi w skupieniu się na celu jakim jest spełnienie misji. Umiejętność stanowczego działania i równoczesne skupienie się na docelowej misji – to cechy definiujące prawdziwego przywódcę.

Przywódca potrzebuje zespołu

Przywódca nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale musi być biegły w stymulowaniu zespołu zarządzającego firmą, tak aby ten zespół znalazł właściwe odpowiedzi.

W skład Twojego zespołu powinni też wchodzić doradcy spoza firmy. Właściwe wskazówki pochodzące od księgowych, doradców podatkowych i prawników są niezbędne w procesie budowania silnego biznesu odnoszącego sukcesy.

Choć doradcy mogą być kosztowni, ich porady mogą pomóc osiągnąć naprawdę wielki zwrot z inwestycji, stworzyć silną strukturę biznesu i uniknąć po drodze błędów.

Pieniądze podążają za zarządzaniem

Często wspominam o tym, że w biznesie inwestycji kapitałowych pieniądze podążają za zarządzaniem. Inwestorzy inwestują w zarządzanie. Przyglądają się zespołowi, który ma poprowadzić proponowane przedsięwzięcie biznesowe, bo chcieliby dostrzec w nim doświadczenie, pasję i oddanie. Aby przetrwać, biznes musi wykazać profesjonalizm w kluczowych obszarach działania.

Jeżeli na początku działalności nie masz pieniędzy na wykorzystanie czyichś niezbędnych Ci umiejętności, pomyśl o przyciągnięciu takich osób jako członków zespołu doradczego, umawiając się, że gdy tylko zostanie zebrany odpowiedni kapitał, Twój zespół wejdzie w skład biznesu na stałe. Szanse na odniesienie sukcesu są o wiele większe, jeśli członkowie Twojego zespołu zarządzającego odnieśli już sukces w przeszłości, w biznesie lub branży, w której ma działać nowa firma.

Relacje ludzkie

Jako przywódca musisz posiadać niezwykle dobre umiejętności współpracy z ludźmi. Umiejętność współdziałania z tak dużą liczbą ludzi jak to możliwe i umiejętność pomagania im bez ograniczania ich – to niezmiernie ważne cechy przywództwa.

Mając na uwadze te umiejętności, łatwiej nam zrozumieć znaczenie gier takich jak CASHFLOW. Gry są ważne, bo zachęcają do współdziałania w uczeniu się i wymagają interakcji z innymi ludźmi.

Jeśli zamierzasz założyć biznes, zachęcam Cię do poświecenia czasu na ustalenie, czy jesteś tak dobrym przywódcą jak powinieneś być i jakie osoby musisz pozyskać do swojego zespołu, aby mógł on osiągnąć sukces. Zapewniam Cię, że będzie to dobrze zainwestowany czas.