Czy jesteś najlepszym szefem firmy jakim możesz być?

Czy jesteś najlepszym szefem firmy jakim możesz być?

Czy rozumiesz jak ważna jest rola zarządzającego firmą i rola systemów biznesu?

W jednym z moich artykułów napisałem o tym, jak ważną rolę odgrywają systemy biznesu:

Biznes jest złożonym systemem składającym się ze współdziałających ze sobą systemów. Podobnie jak w organizmie człowieka, gdy jeden z systemów zawiedzie, cały biznes ucierpi lub wręcz upadnie. Trójkąt B-I jest wizualną reprezentacją wielu systemów biznesu. Wszystkie występują oddzielnie, ale wszystkie są ze sobą powiązane. Trudno jest je rozdzielić, ponieważ są od siebie uzależnione i nie można powiedzieć, że któryś jest ważniejszy od innych.

Tak jak bardzo ważne są stosowane w biznesie systemy, tak też ważna jest rola lidera, który zapewnia, że wszystkie systemy działają na najwyższych obrotach oraz to, że właśnie te, a nie inne systemy są wykorzystywane. Za to wszystko jest odpowiedzialna osoba zarządzająca firmą.

Główne zadanie szefa firmy

Zadaniem zarządzającego firmą jest nadzorowanie wszystkich systemów i dostrzeganie ich słabych stron, zanim systemy zawiodą. Zapaść systemu może nastąpić na wiele różnych sposobów, a jej objawy są zawsze niepokojące, gdy Twój biznes rozwija się w szybkim tempie.

Wielu szefów firm, gdy wszystko już idzie właściwym torem – sprzedaż rośnie, produktom czy usługom poświęca się uwagę w mediach i całość szybko się rozwija – jest zaskoczonych, gdy nagle nie mogą nadążyć z realizacją zamówień. Dlaczego?

Dlaczego systemy stają się niewydolne?

Zazwyczaj niewydolność systemu pojawia się w obliczu wzrostu zapotrzebowania na produkt czy usługę. Na przykład, nie posiadasz odpowiednich zdolności produkcyjnych, brakuje dodatkowych pieniędzy na usprawnienie produktu lub na opłacenie dodatkowych pracowników.

Bez względu na to jaki jest powód, okazje na przeniesienie biznesu na wyższy poziom są niewykorzystywane – a to wszystko z powodu niewydolności systemów biznesu.

Zaawansowany rozwój

Na każdym etapie rozwoju firmy, szef musi zacząć też planować systemy potrzebne w przyszłości – począwszy od linii produkcyjnych aż do linii kredytowych potrzebnych na realizację nowej produkcji. Systemy wpływają na zarządzanie przepływem pieniężnym jak i na komunikację. W miarę jak systemy stają się efektywniejsze, Ty i Twoi pracownicy będą mogli osiągać cele mniejszym wysiłkiem. Bez dobrze zaprojektowanych i wdrożonych systemów, Twój biznes będzie potrzebował większych nakładów pracy i w pewnym momencie jego rozwój się zatrzyma.

Musisz być tego świadomym, bo jeśli zamierzasz sprzedać swoją firmę lub chcesz ją wprowadzić na giełdę, musisz mieć wdrożone w swoim biznesie stabilne i skalowalne systemy. Inwestorzy chcą kupić prawdziwy biznes, a nie przereklamowaną ofertę. A osobowość i charyzma lidera są w stanie doprowadzić firmę tylko do pewnego etapu.

Pracuj nad biznesem, a nie w biznesie

Jeśli chcesz być przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy, musisz nauczyć się jak być odnoszącym sukcesy szefem firmy. A zaczyna się to od zrozumienia, że Twoim zadaniem jest pracować nad biznesem, a nie w biznesie. Oznacza to tyle, że musisz w mistrzowski sposób opanować systemy swojego biznesu i zarządzanie nimi; musisz też wiedzieć, kiedy należy wdrożyć nowe.

Jak wspomniałem we wcześniejszym artykule, najlepszym sposobem na opanowanie tych umiejętności jest własne doświadczenie. Zacznij je zdobywać, a będziesz coraz lepszy. Porażki Cię nie ominą, ale lekcje jakie przerobisz sprawią, że w końcu Twoje umiejętności będą o wiele lepsze niż dotychczas.

Pomocą w doskonaleniu swoich umiejętności w pracy nad biznesem będzie zapewne książka Dotyk Midasa – Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy się bogacą, a większość nie.