Jak osiągnąć nieskończony zwrot z inwestycji… inwestując w papiery wartościowe

Jeśli chcesz mieć nieskończony zwrot z inwestycji w aktywa finansowe, musisz dojść do momentu, gdy Twoja inwestycja będzie się sama spłacała. Poznaj różnicę pomiędzy przepływem pieniężnym a zyskami kapitałowymi.