Który z pięciu różnych inwestorów to Ty?

Który z pięciu różnych inwestorów to Ty?

Kiedy byłem młody, podjąłem decyzję, by zostać inwestorem. Chciałem zostać inwestorem, który odnosi duże sukcesy.

Bogaty ojciec zapytał mnie:
- Jakim inwestorem chcesz zostać?
- Bogatym – odpowiedziałem.

 

Wtedy Bogaty ojciec wyciągnął swój żółty blok i zapisał poniższe typy inwestorów.

Inwestor akredytowany

Inwestor akredytowany to osoba, która ma wysokie dochody. Definicja Komisji Nadzoru Finansowego jest następująca:

• osoba, której dochód wynosi co najmniej 200 tys. dolarów rocznie,
• osoba, której dochód wraz z małżonkiem wynosi co najmniej 300 tys. dolarów rocznie,
• osoba, której majątek netto ma wartość co najmniej 1 miliona dolarów.

Jeśli spełniasz wymogi inwestora akredytowanego, będziesz miał dostęp do inwestycji, do których większość ludzi nie ma dostępu. Aby odnosić sukcesy, wciąż będziesz potrzebował umiejętności finansowych. Jeżeli zdecydujesz, że nie będziesz inwestował swojego czasu w zdobycie umiejętności finansowych, powinieneś przygotować się na minimalne stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy, o ile nie stracisz ich wszystkich.

Mniej niż 3% populacji spełnia wymogi bycia inwestorem akredytowanym. Gdy tak rozważałem potrzebę dochodu na minimalnym poziomie 200 tys. dolarów, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec, którego nazywam biednym ojcem, nigdy nie zbliżyłby się nawet do spełnienia wymogu, bez względu na to, ile by zarabiał i ile podwyżek otrzymałby na państwowej posadzie.

A wygląda na to, że przeciętnej osobie będzie coraz trudniej w nadchodzącej przyszłości spełnić wymogi inwestora akredytowanego.

Inwestor kwalifikowany

Inwestor kwalifikowany potrafi analizować wyniki spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Inwestor taki jest zaliczany do inwestorów zewnętrznych. Zasadniczo są to osoby inwestujące na giełdzie oraz analitycy giełdowi.

Inwestor doświadczony

Inwestor doświadczony posiada trzy rzeczy: wiedzę, doświadczenie i gotówkę. Doskonale rozumie świat inwestycji. W celu maksymalizacji swoich dochodów i ochrony kapitału wykorzystuje przepisy podatkowe, przepisy o spółkach i przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi.

Jeżeli chcesz być inwestorem osiągającym sukcesy, ale nie chcesz w tym celu tworzyć swojego biznesu, powinieneś zostać inwestorem doświadczonym.

Inwestor wewnętrzny

Nie mam na myśli inwestora, który bierze udział w nielegalnych działaniach, aby się szybko wzbogacić na obrocie akcjami giełdowymi. Mam raczej na myśli inwestora, który buduje swój własny biznes w celu stworzenia majątku, który następnie inwestuje.

Nadrzędnym celem inwestora wewnętrznego jest zbudowanie biznesu odnoszącego sukcesy. Może to być mały biznes zajmujący się nieruchomościami, czy też wielomilionowa spółka zajmująca się handlem detalicznym. Inwestor wewnętrzny, który odnosi sukcesy, wie jak tworzyć i rozwijać aktywa oraz posiada umiejętności niezbędne do analizowania firm zewnętrznych pod kątem inwestowania w nie.

Inwestor ostateczny

Celem inwestora ostatecznego jest zostanie udziałowcem spółki, która sprzedaje udziały innym ludziom. Jest on właścicielem odnoszącego sukcesy biznesu, którego akcje są sprzedawane w ofercie publicznej, co czyni go udziałowcem sprzedającym udziały.

Podsumowując:

1. Inwestor akredytowany zarabia dużo pieniędzy i posiada majątek o wysokiej wartości netto.
2. Inwestor kwalifikowany zna się na inwestowaniu fundamentalnym i technicznym.
3. Inwestor doświadczony jest zaznajomiony z inwestowaniem oraz z przepisami z tym związanymi.
4. Inwestor wewnętrzny tworzy inwestycje.
5. Inwestor ostateczny zostaje udziałowcem spółki sprzedającym jej udziały.

Pytanie brzmi: którym z inwestorów Ty jesteś?