Mit: Pieniądze czynią Cię bogatym

Mit: Pieniądze czynią Cię bogatym

Potrzeba czegoś więcej niż pieniędzy, abyś był bogaty

Już za młodu wiedziałem, że chcę być bogaty. Widziałem, jak moi rodzice borykali się z finansami i jaki wywoływało to stres. Nie tego dla siebie pragnąłem. Chciałem kupować ładne rzeczy, być hojnym i cieszyć się bezstresowym życiem.

Gdy pewnego razu powiedziałem Bogatemu ojcu, który był biznesmenem i ojcem mojego najlepszego przyjaciela, że chcę być bogaty, zapytał: A w jaki sposób twoim zdaniem można się wzbogacić?

- Trzeba zarobić bardzo dużo pieniędzy – odpowiedziałem z przekonaniem.
- To tylko część prawdy – powiedział Bogaty ojciec. Możesz zarabiać bardzo dużo pieniędzy i nie być bogatym.

Następnie opowiedział o tym, jak niektórzy pracownicy i samozatrudnieni zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ale nie są bogaci, bo mają niski iloraz inteligencji finansowej. Większość swojego majątku stracili z powodu wysokich podatków i spłacania rat za zakupy.

Jak na mój młody wiek, informacja ta przerastała moje pojęcie. Po prostu wiedziałem, że chcę zarobić bardzo dużo pieniędzy. Jednak teraz, gdy jestem starszy, i mam nadzieję mądrzejszy, rozumiem, o czym mówił Bogaty ojciec. Pieniądze nie czynią Cię bogatym. Bogatym stajesz się dzięki Twojej inteligencji finansowej.

Dlaczego posiadanie dużej ilości pieniędzy nie sprawia, że jesteś bogaty

Przykładowo, wielu profesjonalistów osiągających wysokie dochody, np. lekarze czy prawnicy, zarabiają setki tysięcy dolarów rocznie – i nie są oni bogaci.

Dlaczego?

Ponieważ tracą duże kwoty pieniędzy z powodu podatków. Ich źródłem przychodu są usługi, a nie przychód pasywny z inwestycji. W dodatku wydają pieniądze na takie pasywa jak domy, zamiast na aktywa tworzące przepływ pieniężny.

Cztery siły uszczuplające Twój majątek

Istnieją cztery siły okradające nas z majątku: podatki, zadłużenie, inflacja i plan emerytalny. Ludzie zarabiający bardzo duże kwoty niekoniecznie są bogaci, ponieważ tracą zbyt wiele pieniędzy z powodu wspomnianych sił. W USA profesjonaliści mający bardzo duże zarobki są najwyżej opodatkowani, nie mają inwestycji dostarczających przepływu pieniężnego, nie są też zabezpieczeni przed inflacją. Dodatkowo są nadmiernie obciążeni kredytami i nie mogą przejść na emeryturę, gdyż żyją od wypłaty do wypłaty, a jej brak oznacza dla nich bankructwo.

Możliwa jest bowiem sytuacja, że dwie osoby zarabiające po 100.000 dolarów rocznie mogą być w zupełnie innej sytuacji finansowej. Jedna z nich może być bogata, a druga biedna.

Pierwsza z nich płaci 20 procent w podatkach, spłaca wyniszczające ją raty kredytu hipotecznego i oszczędza pieniądze w planie emerytalnym, ledwo nadążając za inflacją. Druga zaś nie płaci podatków, posiada nieruchomości na wynajem dostarczające przychodu pasywnego, który zmienia się wraz z inflacją i posiada plan, który wykorzystuje przychód pasywny do kupowania inwestycji przynoszących kolejny przychód pasywny. Która osoba jest bogatsza?

Możliwe jest zarabianie dużych kwot pieniędzy i wykorzystywanie podatków, zadłużenia, inflacji i własnego planu emerytalnego na swoją korzyść. Wymaga to jednak posiadania wysokiej inteligencji finansowej.

Podstawowym problemem pracowników mających bardzo wysokie dochody jest to, że są oni obciążeni wysokimi podatkami, mają najmniejszą zdolność kontrolowania swojego planu emerytalnego i mogą sprzedawać tylko swój czas.

Przejdź z lewej na prawą stronę Kwadrantu CASHFLOW

Najlepiej obrazuje to mój Kwadrant CASHFLOW:

Kwadrant CASHFLOW

Mamy cztery rodzaje ludzi: pracowników Etatowych, Samozatrudnionych, właścicieli dużego Biznesu i Inwestorów. E i S znajdują się z lewej strony Kwadrantu, a B oraz I z prawej strony Kwadrantu.

Ci po lewej stronie płacą największe podatki, mają najmniejszy wpływ na swoje finanse i tak naprawdę nigdy się nie wzbogacą. Do tej grupy należą pracownicy fizyczni. Należą do niej też lekarze i prawnicy będący samozatrudnionymi – nie są oni właścicielami spółki, a jedynie swojego miejsca pracy. Wszyscy są ofiarami czterech sił okradających ich z pieniędzy.

Ludzie znajdujący się po prawej stronie mają różne ulgi podatkowe, mają wpływ na swoje finanse, na swój biznes i inwestycje. Mają też możliwość tworzenia nieskończonych zwrotów z inwestycji, ponieważ wiedzą, jak tworzyć pieniądze z niczego, wykorzystując przychód pasywny. Wiedzą też, jak wykorzystać podatki, zadłużenie, inflację i swój plan emerytalny, by się wzbogacić, a nie zbiednieć. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Kwadrantu CASHFLOW, zachęcam Cię do przeczytania mojej książki Kwadrant przepływu pieniędzy.

Dotarcie na prawą stronę Kwadrantu CASHFLOW wymaga wysokiego ilorazu inteligencji finansowej. A to oznacza nieustanne podnoszenie swoich umiejętności poprzez edukację finansową. Czytaj książki, bierz udział w szkoleniach, wejdź w interakcję z osobami o podobnych zainteresowaniach do Twoich i zmień swoje mentalne nastawienie.

Nie daj się złapać w pułapkę robienia pieniędzy dla samego ich posiadania. Zwiększ swój finansowy IQ i naprawdę się wzbogać!