Pieniądze i małżeństwo: jak działać razem

Pieniądze i małżeństwo: jak działać razem

Zamień słowa przysięgi: …w dostatku i w biedzie… na: …zdobyć finansową wolność i dobrze się bawić…

Czasem ludzie mówią nam, jak to wspaniale musi być, gdy się codziennie pracuje razem ze swoim mężem czy żoną. Inni pytają, jak to możliwe, że wytrzymujemy codzienną wspólną pracę i wciąż po dziesiątkach lat małżeństwa czerpiemy z niego przyjemność. Dzięki temu, że pracujemy razem, jest to dla nas dobra zabawa.

Zapewne wszyscy słyszeliśmy o statystykach mówiących, że: sprawy finansowe są wiodącą przyczyną stresu w związkach. Ale moim zdaniem to niekoniecznie brak pieniędzy prowadzi do rozwodów. Na początku naszego małżeństwa nie mieliśmy pieniędzy i mieszkaliśmy w samochodzie, jednak przetrwaliśmy liczne burze i poradziliśmy sobie. Myślę, że prawdziwą przyczyną rozstań jest finansowe niedopasowanie partnerów. Oczywiście zaczyna się od tego, że jedna osoba jest dusigroszem, podczas gdy druga jest rozrzutna, a to może się przerodzić w brak wspólnych finansowych celów i brak wizji co do wspólnej przyszłości.

Na szczęście Robert i ja od samego początku mamy wspólny cel jakim jest wolność finansowa, a to pozwoliło nam tworzyć razem biznes odnoszący sukces. Nie jesteśmy sami. Przybywa par działających we wspólnym biznesie. Według niezależnych badań 43 procent małych biznesów to biznesy rodzinne (określone jako prowadzone przez dwóch lub więcej członków rodziny i należące do co najmniej jednego członka rodziny). W tych biznesach 53 procent zarządzających to jedno z małżonków.

Korzyści wynikające z partnerstwa w biznesie

Nie twierdzę, że zawsze było łatwo lub że zawsze się zgadzaliśmy co do szczegółów działania w naszych wspólnych przedsięwzięciach. Słyszałam też okropne opowieści o innych parach prowadzących wspólny biznes, konflikty których odbijały się echem w sypialni małżeńskiej i na sali konferencyjnej, co było wynikiem upadku biznesu. Jednak istnieje wiele par, którym współpraca w biznesie udała się, a ich osobista relacja kwitnie na wielu poziomach.

• Korzyść finansowa. Duński Instytut Ekonomiki Pracy przeanalizował 1069 przypadków duńskich par, które wspólnie założyły biznes w latach 2001-2010 i doszedł do wniosku, że miało to wpływ na wyraźny wzrost dochodów tych par. Badania sugerują, że wspólne zakładanie biznesu jest często dobrą inwestycją zasobów ludzkich reprezentowanych przez obu partnerów, a dodatkową korzyścią jest usunięcie nierówności zarobków w ich gospodarstwie domowym. Wspólne prowadzenie firmy często daje też tę korzyść, że spaja relację małżeńską. Partnerzy darzą siebie głębszym uczuciem i zaufaniem oraz odczuwają większą satysfakcję ze wspólnego związku.

• Korzyść emocjonalna. Te same badania wykazały też, że pary prowadzące biznes nie są mniej czy bardziej szczęśliwe od innych par (badania w oparciu o ilość zażywanych antydepresantów i lekarstw przeciw lękom i bezsenności). Tak naprawdę część badań wykazała, że wspólna praca rozwinęła osobistą relację małżonków. Pary prowadzące wspólny biznes cenią też sobie większą elastyczność w pracy i w życiu domowym, np. w opiece nad dziećmi, dzięki wyrozumiałości drugiego partnera, którego cele i okazywana troska są podobne.

Sztuka zarabiania pieniędzy i małżeńska współpraca

Nie każdej parze jest pisane zakładanie nowego biznesu, ponieważ, aby odnieść sukces, potrzeba czegoś więcej niż tylko czerpania przyjemności ze wspólnego przebywania. Po pierwsze i najważniejsze, każda połowa musi wnieść określone umiejętności, których wymaga ich biznes. Czasami przeciwności się przyciągają i w sposób naturalny każde z partnerów zajmuje się określoną częścią biznesu, więc nie depczą sobie po palcach w obszarach, w których każde z nich jest najbardziej efektywne. Dla przykładu, Roberta umiejętności sprzedażowe są większe od moich, a ja jestem tą, która dokładniej sprawdza transakcje i negocjuje. W naszym przypadku taki układ się sprawdza.

W innym przypadku oboje partnerów może posiadać podobne umiejętności i będą musieli się nauczyć wykonywania innych niezbędnych czynności lub będą musieli skorzystać z czyjejś pomocy, zatrudniając kogoś lub przyjmując jako partnera w biznesie. Jeśli znasz siebie i ufasz temu jak widzi Cię Twój partner, powinno być dość łatwo podzielić obowiązki w biznesie w oparciu o Twoje mocne i słabe strony.

Bez względu na to jak podzielicie swoje role, muszą one być jasno określone, więc szukaj też rady u mentorów. Zaufanie, dobra komunikacja, wyrozumiałość, możliwość popełniania błędów są również niezbędne we wspólnym budowaniu biznesu.

A najlepsze jest to, że masz partnera, który szczerze rozumie, jak minął Ci dzień w pracy, szanujecie i doceniacie nawzajem wysiłki włożone we wspólny biznes, razem uczycie się i rozwijacie i nadajecie na tych samych falach. To taki rodzaj małżeńskiej nagrody pozwalającej spędzić razem złote lata, dobrze się ze sobą bawiąc i korzystając z wolności finansowej, którą razem tworzycie.