Trzecia nowa zasada dotycząca pieniędzy: Naucz się kontrolować przepływ pieniężny

Trzecia nowa zasada dotycząca pieniędzy: Naucz się kontrolować przepływ pieniężny

Czy Twój przepływ pieniężny odzwierciedla wzorzec ludzi bogatych?

Najważniejsze słowa w biznesie i inwestowaniu to przepływ pieniężny.

W dzisiejszych czasach wielu ludzi ma kłopoty finansowe, gdyż zbyt wiele pieniędzy wypływa z ich kieszeni, a za mało wpływa. Zatem jeśli chcesz być finansowo zabezpieczony, musisz nauczyć się, jak zwiększyć ilość gotówki wpływającej do Twojej kieszeni.

Odkryłem, że mamy trzy wzorce związane z przepływem pieniężnym. Dotyczą one trzech grup ludzi: biednych, klasy średniej i bogatych.

Przepływ pieniężny ludzi biednych

Często słyszymy, że ci, którzy mają największe kłopoty finansowe mówią: Żyję od wypłaty do wypłaty. Niestety rzeczywistość ludzi biednych jest taka, że ledwo wystarcza im na pokrycie miesięcznych kosztów życia. Ciężko pracują, często na dwóch etatach, by związać koniec z końcem, jednak nie robią żadnych postępów, a całe ich działanie przypomina dreptanie w miejscu.

Wzorzec przepływu pieniężnego ludzi biednych wygląda tak:

Wzorzec przepływu pieniężnego ludzi biednych

Przepływ pieniężny klasy średniej

Klasa średnia również bardzo często żyje od wypłaty do wypłaty, jednak z innego powodu i w inny sposób.

Wzorzec przepływu pieniężnego klasy średniej wygląda tak:

Wzorzec przepływu pieniężnego klasy średniej

Ten wzorzec jest uznawany w naszym społeczeństwie za typowy i właściwy. Ludzie mający taki wzorzec mają prawdopodobnie wysokopłatną pracę, piękne domy, samochody i karty kredytowe. Bogaty ojciec nazywał to marzeniem klasy pracującej.

Po odłożeniu pieniędzy w planie emerytalnym, przepływ pieniężny klasy średniej polega na wydawaniu pozostałych pieniędzy na różnego rodzaju zabawki dla dorosłych i pasywa, które nie wkładają pieniędzy do naszej kieszeni, a właściwie wyjmują je stamtąd. Nazywamy to wyścigiem szczurów.

Osoby te prowadzą taki styl życia, który mogą utrzymać tylko dzięki wysokim zarobkom lub pracy w nadgodzinach. Jeśli zostaną zwolnione, wszystko się załamie.

Ludzie grający w CASHFLOW po raz pierwszy zaczynają dostrzegać to zjawisko. Gdy zmagają się z finansowym alfabetem, zaczynają zdawać sobie sprawę, że mają kłopoty finansowe, mimo że w oczach innych wyglądają na zamożnych. Po zakończeniu gry niektórzy zaczynają zmieniać swój sposób myślenia na temat pieniędzy. Zaczynają myśleć w kategoriach, którymi kierują się ludzie bogaci.

Przepływ pieniężny bogatych

Przepływ pieniężny bogatych

To wzorzec, jaki Bogaty ojciec chciał, abyśmy sobie przyswoili wraz z jego synem, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Nie chciał, abyśmy kiedykolwiek przywiązali się do marzeń o wysoko płatnej pracy. Mieliśmy myśleć tylko w kategoriach aktywów i przychodów w formie zysków kapitałowych, dywidend, przychodu z najmu, przychodu z biznesów i tantiem.

Myśl jak bogaci

Jeżeli chcesz odnosić sukcesy w epoce informacyjnej, im szybciej rozwiniesz swoją inteligencję finansową, tym szybciej poczujesz się wolny i zabezpieczony finansowo. W świecie, w którym gwarancja zatrudnienia przestaje istnieć, jedynie wzorzec przepływu pieniężnego ludzi bogatych ma dla mnie sens. Aby przyswoić sobie ten wzorzec, musisz patrzeć na świat z perspektywy właściciela biznesu i inwestora, a nie pracownika etatowego czy samozatrudnionego.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich nauczył mnie Bogaty ojciec, było kontrolowanie mojego osobistego przepływu pieniężnego i monitorowanie globalnego przepływu pieniędzy. Nauczył mnie monitorować globalny przepływ pieniędzy poprzez obserwację trzech elementów:

1. Miejsca pracy. Przez lata miejsca pracy odpływały za granicę. Wiele etatów, które przynosiły wysokie zarobki, już dziś nie istnieje.

2. Ludzie. Przepływ miejsc pracy za granicę spowodował, że wielu ludzi przenosiło się do innych miast czy nawet państw, czyli tam, gdzie określone branże przeżywały rozkwit. Lubię inwestować na rynkach, na które ludzie napływają, a nie na rynkach, które opuszczają.

3. Pieniądze. Podczas wielkiego krachu na rynku widzieliśmy jak pieniądze odpływają z giełdy papierów wartościowych na konta oszczędnościowe, pod poduszki, w obligacje skarbowe i złoto – czyli w bezpieczne miejsca. Obecnie pieniądze płyną z powrotem na giełdę, jednak nie wiadomo, jak długo się to utrzyma. Aby być bogatym, musisz być na szczycie tego, dokąd przypływają pieniądze i stosownie do zmian na rynku zmieniać swoją pozycję, zanim inni tam dotrą.

W poprzednim artykule zajęliśmy się tym, jak wykorzystać dobry dług. Nauczenie się tego jest jedną z najważniejszych umiejętności jaką ktoś może opanować. Ważną lekcją jest to, że zadłużenie jest tylko na tyle dobre, na ile stabilny jest przepływ pieniężny. Dług, który sprawia, że na Twoje konto wpływa gotówka, jest dobry. Ale dług, który zabiera Twoje pieniądze jest zły.

Wraz z partnerami w biznesie tworzymy własny przepływ pieniężny, obserwując przemieszczanie się pieniędzy na świecie. Dla przykładu, używając zadłużenia inwestujemy w budynki wielomieszkaniowe w rejonach, gdzie można znaleźć dobre zatrudnienie, czyli tam, gdzie ludzie się przemieszczają, a wraz z nimi ich pieniądze. Mówiąc krótko, nieruchomości nie mają dużej wartości tam, gdzie nie ma pracy. Miejsca pracy przyciągają ludzi, a wraz z nimi napływają pieniądze. To prosta zasada, ale większość ludzi jej nie dostrzega, gdyż nikt ich tego nie nauczył. Dlatego ich pieniądze się marnują.