15 obowiązkowych lekcji rozwijających nasze umiejętności finansowe

15 obowiązkowych lekcji rozwijających nasze umiejętności finansowe

W jaki sposób uczyłbym o pieniądzach, gdybym kierował systemem edukacji

Czym jest edukacja finansowa? To jest dobre pytanie, ponieważ istnieje na nie wiele odpowiedzi i zależą one od tego, z kim rozmawiasz.

Dla jednych edukacja finansowa to uczenie dzieci, jak oszczędzać i zarządzać pieniędzmi i jak w odpowiedzialny sposób używać kart kredytowych.

Dla innych edukacja finansowa oznacza naukę inwestowania na giełdzie i zarządzania planem emerytalnym.

Bez względu na to jaka jest Twoja definicja edukacji finansowej, z jednym możemy się wszyscy zgodzić: edukacja finansowa prawie nie istnieje w programie naszych szkół.

Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że tylko 13 procent społeczeństwa uczono w szkole na temat inwestowania. Ci sami respondenci uważają, że edukacja finansowa powinna być włączona do programu nauczania (87%) i że powinna się zaczynać już w szkole podstawowej (72%).

To nasuwa pytanie: jak powinna wyglądać edukacja finansowa w szkole?

Gdybym zarządzał systemem edukacyjnym, stworzyłbym program zawierający 15 poniższych lekcji. Nawet jeżeli już nie chodzisz do szkoły, ta wiedza warta jest poznania, jeśli podążasz ścieżką rozwijającą Twoje umiejętności finansowe.

Lekcja 1. Historia pieniędzy

Ważne jest zrozumienie natury pieniądza, warto więc wiedzieć, jak to było z nimi w przeszłości. Pieniądze ulegały wielu zmianom na przestrzeni wieków, będąc czymś prostym, jak np. barter, z czasem stając się czymś bardziej skomplikowanym, jak np. derywaty. Pieniądze z bycia rzeczą przekształciły się w pomysł – nie mają już tak fizycznej postaci i nie są tak intuicyjne jak kiedyś. Aby stać się bogatym, należy zdobyć wiedzę na temat pieniędzy. Warto znać niektóre wydarzenia:

1903 – powstanie General Education Board (komisji edukacji) utworzonej przez Rockefellera, która objęła zarządzanie edukacją amerykańską.

1913 – powstanie Fedu (banku rezerw federalnych).

1929 – Wielki kryzys.

1944 – System z Bretton Woods.

1971 – Nixon likwiduje standard złota zabezpieczający wartość dolara.

1974 – Kongres USA uchwala ustawę regulującą plany emerytalne.

Lekcja 2. Zrozumienie zestawienia finansowego

Bogaty ojciec mawiał: Bank nigdy nie pyta cię o twoje świadectwo. Bank chce zobaczyć twoje zestawienie finansowe – będące twoim świadectwem, gdy już zakończysz naukę w szkole.

Aby się wzbogacić, musisz wiedzieć jak czytać ze zrozumieniem trzy części swojego zestawienia finansowego: rachunek zysków i strat, zestawienie bilansowe i zestawienie przepływów pieniężnych.

Lekcja 3. Różnica między aktywami i pasywami

Jednym z powodów tego, że większość ludzi ma kłopoty finansowe, jest mylenie aktywów i pasywów. Na przykład wielu ludzi myśli, że ich dom czy mieszkanie stanowi ich aktywa, podczas gdy należą one do pasywów. Prosta definicja aktywów mówi, że jest to coś, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni. Prosta definicja pasywów mówi, że jest to coś, co zabiera pieniądze z Twojej kieszeni.

Lekcja 4. Różnica między zyskami kapitałowymi i przepływem pieniężnym

Wielu ludzi inwestuje dla zysków kapitałowych. Oznacza to, że oczekują oni wzrostu ceny tego, w co zainwestowali. Niestety w dzisiejszych czasach wielu ludzi idzie na skróty. Inwestowanie dla zysków kapitałowych jest podobne do uprawiania hazardu, tylko że jest to mniej zabawne. Bogaci ludzie, zamiast inwestować dla zysków kapitałowych, inwestują dla przepływu pieniężnego, a zyski kapitałowe, jeśli się pojawią, są wisienką na torcie.

Lekcja 5. Różnica między inwestowaniem fundamentalnym i technicznym

Inwestowanie fundamentalne polega na analizowaniu wyników finansowych spółki, a proces ten zaczyna się od zrozumienia zestawienia finansowego. Inwestowanie techniczne polega na rozpoznawaniu nastrojów na rynku, wykorzystując wskaźniki giełdowe. Możesz odnosić sukcesy, stosując obie formy inwestowania, wymagają one jednak naszego zaangażowania i ciągłego rozwijania wiedzy finansowej.

Lekcja 6. Mierzenie siły aktywów

Okazji w świecie inwestycji nigdy nie brakuje. Zatem należy zadać sobie pytanie, jakie inwestycje są warte zachodu. Jednym z elementów naszej edukacji finansowej jest zrozumienie, jak zmierzyć to, czy aktywa są silne i stabilne. Jednym z najlepszych sposobów jest odwołanie się do Trójkąta B-I, który bada poszczególne elementy aktywów: zespół, przywództwo, misję, przepływ pieniężny, komunikację, systemy, przepisy prawne i produkt.

Lekcja 7. Umiejętność doboru właściwych ludzi

Partnerzy w biznesie pełnią bardzo ważną rolę. Bogaty ojciec mawiał: Najlepszym sposobem na rozpoznanie dobrego partnera jest posiadanie w przeszłości złego partnera. Musisz się uczyć z każdej interakcji, w jaką wchodzisz z ludźmi. Świetna okazja może się rozpaść, jeśli weźmie w niej udział zły partner. Zatem dobór partnerów i członków zespołu jest bardzo ważnym procesem.

Lekcja 8. Które aktywa są najlepsze dla Ciebie

Mamy cztery rodzaje aktywów: biznes, nieruchomości, aktywa finansowe i towary. Aby się wzbogacić, musisz poznać wszystkie cztery rodzaje, wybrać te, które są najlepsze dla Ciebie i stać się ekspertem w ich dziedzinie.

Lekcja 9. Wiedz, kiedy się skoncentrować, a kiedy dywersyfikować

Idealnie byłoby zdywersyfikować swoje inwestycje na wszystkie cztery rodzaje aktywów, jednocześnie skoncentrować się i zostać ekspertem od tych, którymi się aktualnie zajmujesz. Stare powiedzenie mówi, że jeśli próbujesz zadowolić wszystkich, tak naprawdę nikogo nie zadowolisz. To samo dotyczy inwestowania.

Lekcja 10. Minimalizowanie ryzyka

W inwestowaniu i biznesie zawsze mamy element ryzyka. Mądry inwestor wie, jak zminimalizować ryzyko, stosując zabezpieczenia. Możesz to robić na różne sposoby, w zależności od rodzaju aktywów. Poznaj metody minimalizowania ryzyka w odniesieniu do aktywów, które wybrałeś.

Lekcja 11. Minimalizowanie podatków

Nie chodzi o to, ile zarobisz, ale o to, ile zatrzymasz. Podatki powodują, że osoby mało inteligentne są biedne. Ktoś, kto posiada inteligencję finansową, rozumie jak wykorzystać przepisy podatkowe na swoją korzyść.

Lekcja 12. Różnica pomiędzy zadłużeniem i wiarygodnością

Jak zapewne wiesz, istnieje dobry i zły dług. Kluczem w inwestowaniu jest umiejętność mądrego pożyczania i spłacania kredytu. Nie mając dobrego planu spłacania zadłużenia, wkrótce utracisz wiarygodność. Solidne podstawy wiedzy finansowej obejmują m.in. zrozumienie natury zadłużenia i sposobów jego spłaty.

Lekcja 13. Umiejętność wykorzystania instrumentów pochodnych

Derywaty to rzeczy będące pochodnymi innych rzeczy. Na przykład sok z pomarańczy jest pochodną pomarańczy. Mój biznes jest pochodną, czyli derywatem, mojego umysłu. Nieopodatkowane środki pochodzące z refinansowania są derywatem moich inwestycji w nieruchomościach. Istnieje wiele sposobów wykorzystywania derywatów w procesie pomnażania majątku.

Lekcja 14. Umiejętność rozpoznania tego, jak rozkradany jest Twój majątek

Cztery rzeczy, które rozkradają Twój majątek to: podatki, zadłużenie, inflacja i emerytura. Właściwa edukacja finansowa kładzie nacisk na zrozumienie, jak wykorzystać potęgę tych czterech sił do zarabiania, a nie tracenia pieniędzy.

Lekcja 15. Umiejętność popełniania błędów

Nie ma możliwości uczenia się bez popełniania błędów. Kluczem tego procesu jest wyciąganie nauki z popełnionych błędów, dzięki czemu nie wypadniesz z gry. Postrzegaj swoje niepowodzenia jako okazję do nauki.