Pierwsza nowa zasada dotycząca pieniędzy: Wiedza to pieniądz

Pierwsza nowa zasada dotycząca pieniędzy: Wiedza to pieniądz

Dlaczego bogaci Cię to, co wiesz, a nie to co masz

Czy zdarzyło Ci się kiedyś usłyszeć, jak ktoś mówi, że chciałby mieć milion dolarów? Czy wtedy taki ktoś będzie bogaty? A ktoś, kto marzy o wygranej na loterii? Jeśli wygra, to będzie już ustawiony w życiu?

Świat jest pełen ludzi, którzy zarobili lub wygrali milion dolarów i następnie stracili wszystko. Nie są już bogaci. Dlaczego się tak dzieje?

Zasadniczo powodem jest niezrozumienie tego, w jaki sposób stajesz się bogaty i czym tak naprawdę są pieniądze.

Jak zmieniała się definicja pieniędzy

W dzisiejszych czasach tradycyjne aktywa nie czynią Cię bogatym czy finansowo zabezpieczonym. Wystarczy zapytać tych wszystkich „inwestorów”, którzy doznali strat po pęknięciu bańki internetowej, gdy wartość ich domów i planów emerytalnych została zdziesiątkowana. W obecnych czasach możesz stracić pieniądze zarówno w biznesie, w nieruchomościach, na giełdzie, jak i zainwestowane w obligacje, surowce czy towary. Każdy rodzaj aktywów może stracić na wartości w dowolnej chwili.

Ale kiedyś tak nie było. Pokolenie moich rodziców mogło liczyć na to, że stare zasady dotyczące pieniędzy uchronią ich. W tamtych czasach pieniądz był stabilny, więc oszczędzanie miało sens, przyrost wartości domów był powolny, ale następował z roku na rok, a pracodawcy zabezpieczali Twoją emeryturę. Pieniądze bez względu na ich przeznaczenie były pieniędzmi i zawsze można było na nie liczyć.

Dzisiaj już tak nie jest. Jeżeli wciąż wierzysz w stare zasady, głęboko się rozczarujesz, gdy już przejdziesz na emeryturę.

Okresy gospodarcze w historii ludzkości

W mojej książce Zwiększ swój finansowy IQ opisałem cztery okresy:

Epoka myśliwych i zbieraczy. W tym okresie natura była źródłem bogactwa. Plemiona podążały za stadami zwierząt lub poszukiwały jedzenia. Jeżeli potrafiłeś polować i zbierać jedzenie, miałeś szanse przetrwać. Jeżeli nie, ginąłeś. Plemię dawało poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy byli równi, bo każdy był biedny.

Epoka agrarna. Gdy ludzie nauczyli się hodować rośliny i udomawiać zwierzęta, ziemia zaczęła stanowić bogactwo. Dzięki rozwojowi technologii uprawy roślin, ci którzy byli właścicielami ziemi, byli władcami, a ci którzy pracowali, stanowili chłopstwo. Władcy jeździli na koniach, a chłopi chodzili pieszo. Chłopi nie mieli nic. Ludzie dzielili się na dwie grupy: bogatych i biednych.

Epoka industrialna. Choć wielu ludzi uważa, że jej początek przypada na wiek XIX, uważam że wszystko zaczęło się w roku 1492, gdy Krzysztof Kolumb i inni odkrywcy wyruszyli na poszukiwanie szlaków handlowych, lądów i zasobów naturalnych. W tej epoce bogactwo mogły zapewnić ludziom zasoby, takie jak ropa naftowa, miedź, cyna i kauczuk. Również wartość nieruchomości uległa zmianie. W epoce agrarnej wartość ziemi wzrosła, gdyż poza uprawą zaczęła być źródłem zasobów. Dziś grunt przemysłowy ma większą wartość niż rolniczy. W społeczeństwie istniały trzy grupy społeczne: bogaci, klasa średnia i biedni.

Epoka informacyjna. W epoce informacyjnej bogactwem jest informacja oraz dźwignia w postaci technologii oraz niedrogich i występujących w dużych ilościach zasobów, takich jak na przykład krzem. Innymi słowy – cena bycia bogatym spadła. Po raz pierwszy w historii bogactwo jest osiągalne dla każdego. Mamy teraz do czynienia z czterema grupami ludzi – są to biedni, klasa średnia, bogaci i ultrabogaci.

I choć żyjemy w epoce informacyjnej, to nie informacja czyni Cię bogatym.

Różnica pomiędzy informacją i wiedzą

Podróżując widziałem różne rzeczy, np. ludzi piszących SMS-y podczas jazdy z tyłu wozu ciągniętego przez osła. Internet jest dostępny w szkołach całego świata, a powszechnie dostępne technologie dla większości dzieci są naturalne. Bez względu na to, do jakiej grupy społecznej należysz, informacja jest darmowa i dostępna w naprawdę wielkiej ilości. Po raz pierwszy w historii ludzie mają masowy dostęp do informacji i mogą się uczyć bez względu na to, czy są bogaci czy biedni.

Choć informacje posiadają pewną wartość, nie są one tak cenne jak wiedza. Wiedza pozwala Ci na filtrowanie informacji, aby oddzielić te nieistotne od tych właściwych. Wiedza pozwala Ci wykorzystać informację. To wiedza, a nie informacja powoduje, że się bogacisz.

W jaki sposób wiedza Cię wzbogaci

Pewnego razu Bogaty ojciec powiedział mi: Ropa naftowa jest cenna. Wielu ludzi chciałoby mieć dużo ropy naftowej. Jednak posiadanie ropy naftowej nie sprawi, że będziesz bogaty. Zrozumienie tego, jak ropa naftowa może cię wzbogacić sprawia, że stajesz się zamożny. Dla przykładu ropa naftowa jako surowiec ma małą wartość – aż do momentu, gdy zostanie poddana rafinacji. A rafinacja to skomplikowany proces wymagający wiedzy naukowej i specjalistycznego sprzętu. To dzięki wiedzy otrzymujemy paliwo z ropy naftowej. Paliwo jest cenne i może uczynić cię bogatym. Ale nie możesz mieć paliwa bez ropy naftowej.

W dzisiejszych czasach epoki informacyjnej jest podobnie. Możesz posiadać wszystkie informacje tego świata, ale bez wiedzy, wciąż możesz być biedny. Dla przykładu Mark Zuckerberg odniósł tak wielki sukces, gdyż posiada wiedzę jak wykorzystać informacje i jak tworzyć technologie tak, aby przenieść informacje na wyższy poziom zastosowania.

Wiedza Zuckerberga dotycząca technologii informatycznych pozwoliła mu stworzyć Facebook. Potrafił on również znaleźć ludzi, którzy mają jeszcze większe umiejętności niż on i zbudował zespół, który sprawił, że Facebook stał się jeszcze większy i lepszy. Wie on też, że informacje mają swoją wartość handlową. Facebook w wyszukany sposób gromadzi informacje o Tobie, przetwarza i sprzedaje tym, którzy wykorzystują stargetowane reklamy na Facebooku, aby zarabiać na Tobie.

To nie informacje bogacą Zuckerberga, ale jego umiejętność przetwarzania informacji i wprowadzania ich na wyższy poziom wykorzystania. Taka jest właśnie potęga wiedzy, a wiedza bierze się z edukacji.

Żyjemy w czasach, w których bogactwo jest dostępne na wyciągnięcie ręki – również dla Ciebie. Ale musisz posiadać odpowiednią wiedzę finansową, aby móc po nie sięgnąć.

Dzisiaj wiedza bogaci ludzi, a jej brak powoduje, że są biedni. W dzisiejszym świecie wiedza to nowy pieniądz.

Zachęcam Cię do rozwijania swojego finansowego IQ poprzez poszerzanie swojej wiedzy finansowej. Robiąc to, będziesz potrafił znaleźć ważne informacje i będziesz wiedział jak je wykorzystać dla siebie.